Prezentowany Aktualności
Prezentowany Aktualności
Dragon Commander Launch Trailer Released!
admin on 2013-08-05 15:36:45

The launch trailer for Divinity: Dragon Commander - out on August 6th 2013 and available via Steam, Gog.com or directly from the Larian Vault
©2013 Larian Studios. Wszystkie prawa zastrzeżone. Divinity, Dragon Commander i Larian są zarejestrowanymi znakami towarowymi Larian Studios.
Zrzeczenie się odpowiedzialności | Skontaktuj się z nami