Prezentowany Aktualności
Prezentowany Aktualności
Sortie du trailer de lancement de Dragon Commander!
admin on 2013-08-05 15:33:55

Le trailer de lancement de Divinity: Dragon Commander - Sortie le 6 août 2013. Disponible via Steam, Gog.com ou directement depuis le Larian Vault
©2013 Larian Studios. Wszystkie prawa zastrzeżone. Divinity, Dragon Commander i Larian są zarejestrowanymi znakami towarowymi Larian Studios.
Zrzeczenie się odpowiedzialności | Skontaktuj się z nami