Osobistości
Dowódcy
O dowódcach
Wstąp do sali rekreacyjnej, aby dowiedzieć się, co słychać u twoich dowódców. Rozmawiając z nimi, dowiesz się więcej o Rivellonie, poznasz swoich podwładnych oraz ich opinie dotyczące twoich decyzji związanych z polityką. Ale uważaj: twoje relacje z pracownikami mogą odbić się na polu walki!
©2013 Larian Studios. Wszystkie prawa zastrzeżone. Divinity, Dragon Commander i Larian są zarejestrowanymi znakami towarowymi Larian Studios.
Zrzeczenie się odpowiedzialności | Skontaktuj się z nami