Osobistości
Lohannah
Księżniczka Lohannah, wychowana na dworze elfickiego króla, żyła dotąd pod kloszem i w zgodzie z elfickimi tradycjami. Teraz trafiła na Kruka i znalazła się wśród reprezentantów wielu kultur. To ty masz dopilnować, by nie porzuciła własnych zwyczajów, tak jak chcą tego elfy, lub by stała się bardziej wyrafinowana, narażając się na gniew swych współplemieńców.
Inne Osobistości
©2013 Larian Studios. Wszystkie prawa zastrzeżone. Divinity, Dragon Commander i Larian są zarejestrowanymi znakami towarowymi Larian Studios.
Zrzeczenie się odpowiedzialności | Skontaktuj się z nami