Osobistości
Yorrick
Yorrick, ambasador rasy nieumarłych, strzeże interesów swoich kościstych przyjaciół na pokładzie Kruka. Tak jak wszyscy nieumarli, jest bardzo religijny, więc o ile twoje decyzje nie będą naruszać przykazań siedmiu bogów, znajdziesz w Yorricku oddanego doradcę, choć czasem jego nadmierna pobożność może być męcząca.
Inne Osobistości
©2013 Larian Studios. Wszystkie prawa zastrzeżone. Divinity, Dragon Commander i Larian są zarejestrowanymi znakami towarowymi Larian Studios.
Zrzeczenie się odpowiedzialności | Skontaktuj się z nami